Privacy verklaring - Van Geleuken

Privacy verklaring 

Wat betekent de nieuwe privacywet - Avg?
Vanaf 25 mei  2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. In ons Privacy verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als klant, medewerker of leverancier of als u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer is een persoonsgegeven. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Dit bedoelen we met verwerken:

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat u kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Algemene gegevensbescherming (AVG) noemt bij verwerken: 'het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.'

Elektronische gegevens:

De financiële gegevens b.v zijn slechts toegankelijk voor diegenen die daarvoor zijn geautoriseerd.. Binnen Van Geleuken Infra  is door functiescheiding de toegang geregeld tot de elektronische gegevens van haar klanten en leveranciers Middels deze scheiding van functies wordt zorggedragen voor een zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand, indien nodig. Wij gebruiken uw gegevens voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door ons, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Van Geleuken gebruikt de door u verstrekte informatie uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit verstrekt aan derden.

Gebruik Cookies

De website maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Als uw browser geen cookies accepteert bent u wellicht niet in staat om alle functionaliteiten te gebruiken We raden u daarom sterk aan om cookies toe te staan in uw browser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u de website nog steeds bezoeken en bekijken.

Uitvoeren van onze overeenkomst
De klanten van Geleuken Infra  zijn een overeenkomst  aangegaan met onze organisatie en dus voor het verwerken van hem of haar persoonsgegevens.

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • U e-mails sturen vanuit de  organisatie  voor het maken van afspraken
 • Onze klanten factureren en andere financiële opdrachten uitvoeren.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Uw producten beheren,

Risico's verkleinen
We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van al onze klanten. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen.

 • We kunnen  u waarschuwen als de data niet goed wordt gebruikt.
 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. We investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.

We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die op maat zijn gemaakt voor jou. Of met gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partijen en social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Ons houden aan de wet
Voor onze organisatie gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Wil u met ons een overeenkomst aangaan? Dan gaan we:

 • U identificeren. We controleren of u echt bent wie u zegt te zijn.
 • Wettelijke bewaartermijnen van uw gegevens inregelen.
 • Uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens bij Van Geleuken mogen opvragen. Denk aan: 
  • de Belastingdienst;
  • of Justitie: bij financiële fraude;
  • Inlichtingendienst: bij terrorisme;
  • Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten.

We gebruiken persoonsgegevens ook om zaken veel persoonlijker te maken. Dat doen we door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Daarin willen we echt vooroplopen. Want daarmee helpen we jou verder. Of dat nu privé of zakelijk is. Zo kunnen we:

 • De oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op de website verbeteren en processen versnellen.
 • De beveiliging verbeteren.
 • Meten hoe klanten onze diensten gebruiken en  als dat nodig is: dingen verbeteren.
 • Nieuwe diensten ontwikkelen.
 • Rapportages maken van onze analyses en inzichten en daarmee informatiediensten op geaggregeerd niveau leveren.
 • We proberen gedrag van fraudeurs te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Van wie hebben we persoonsgegevens?
 • We hebben persoonsgegevens van onze klanten, medewerkers en leveranciers.,

Gegevens over wie u bent (Identificatiegegevens)

 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

De persoonsgegevens worden alleen door gebruikers gewijzigd of door medewerkers van Van Geleuken op verzoek van klanten, leveranciers, medewerkers. Het gaat hierbij enerzijds om namen, adressen en woonplaatsen, met mogelijk een aanvullend gegeven, maar in principe niet verschillend van de gegevens in een ‘telefoonboek’.
We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u en van ons en van al onze klanten.. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen.

We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die op maat zijn gemaakt voor jou. Of met gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partijen en social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Dit kunnen we doen:

 • We kunnen uw versleutelde persoonsgegevens gebruiken om u op social media interessante en relevante informatie te laten zien.
 • Wil u liever geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen? Geen probleem, Neem contact met ons op!

Bijzondere persoonsgegevens/kinderen jonger dan 16 jaar Geautomatiseerde besluitvorming
Van Geleuken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Geleuken) tussen zit..

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou, van ons, van al onze klanten en de Infra sector. Daarom gebruiken we u persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. Dit merk u bijvoorbeeld:

 • We kunnen toegang blokkeren of u waarschuwen als de de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden,  En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. .

Bewaartermijnen:

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we u gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Wij hanteren een bewaar termijn van maximaal 10 jaar.

Vragen over privacy bij Van Geleuken, stuur een bericht naar info@geleuken.com.

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Maak een Jobalert aan en ontvang een melding per mail
wanneer er nieuwe vacatures zijn!

Jobalert aanmaken
Top