Leerlingen, stages & afstuderen

Leerlingen, stages en afstuderen

Investeren in de toekomst vinden wij belangrijk. We bieden daarom leerlingen en studenten de kans om zich te ontwikkelen en zich te oriënteren op een baan in de infratechniek. Van Geleuken is een erkend leerbedrijf. Binnen ons bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden om via een leerling werkplek, stage- of afstudeeropdrachten vorm te geven. Vooral voor studenten van de MBO-opleidingen gas-, water-, en warmtedistributie, laagspanning en/of middenspanning zijn er diverse mogelijkheden. En wie weet hebben we aan het einde van je opleiding een leuke startersfunctie voor je!

Erkend leerbedrijf

SBB (Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Zij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Hierdoor krijgen studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Van Geleuken Infra is door het SBB aangemerkt als erkend leerbedrijf.

Erkend leerbedrijf zijn en blijven

Als erkend leerbedrijf draagt Van Geleuken Infra bij aan de toekomst van het vakmanschap, we zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Wij vinden het belangrijk om die verantwoordelijke taak met zo hoog mogelijke kwaliteit te blijven uitvoeren.

Leerlingen (BBL)

Als leerling via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) krijg je bij ons meteen een dienstverband en salaris. Je gaat vier dagen per de week bij ons aan de slag en één dag per de week ga je naar school. Van Geleuken werkt hiervoor samen met verschillende ROC’s in de buurt. De praktijklessen worden gegeven in ons eigen opleidingscentrum met eigen praktijkopleiders. Op de werkplek word je persoonlijk begeleid door je praktijkbegeleider, een ervaren vakman waar je veel van kunt leren.

Stages

Voor studenten van MBO- en HBO-opleidingen bieden wij meewerkstages. Je krijgt de ruimte om ons bedrijf te leren kennen, maar vooral ook de kans om te zien en ervaren wat het mooie vak van infratechniek inhoudt. Je bent uitvoerend aan het werk en onderdeel van een afdeling of ploeg. Je werkt mee aan de dagelijkse werkzaamheden of aan een project. Maar je kunt ook zelf of samen met andere studenten een opdracht of project krijgen waarvoor je samen verantwoordelijk bent. Ook voor deze stages geldt dat een ervaren professional je persoonlijk begeleid.

Stagemarkt en Leerbanenmarkt zijn allebei producten van SBB. Je vindt hier uitsluitend erkende leerbedrijven. Leerbanenmarkt richt zich uitsluitend op de bedrijven die een leerbaan aanbieden. Dit is voor de aankomende bbl studenten die werken en leren tegelijk.

Stagemarkt richt zich op bedrijven die stages aanbieden, bedrijven die leerbanen aanbieden en bedrijven die erkend leerbedrijf zijn maar op dit moment geen stage of leerbaan aanbieden. Leerbanenmarkt is een deelverzameling van Stagemarkt.  Op Stagemarkt.nl of op leerbanenmarkt vind je alle actuele stageplaatsen die momenteel bij ons beschikbaar zijn

Stages van Geleuken Infra

Afstuderen

Als HBO of WO-student bestaat de mogelijkheid om je opleiding bij Van Geleuken Infra af te ronden via een afstudeeropdracht, eventueel gezamenlijk met andere afstudeerders. Je doet onderzoek binnen de organisatie en ondersteunt collega’s in hun dagelijkse werkzaamheden of je wordt toegevoegd aan een project. Het eindproduct is een onderzoeks- of projectverslag dat je presenteert aan je begeleider, collega’s en andere belangstellenden. Tijdens je afstudeeropdracht krijg je persoonlijke begeleiding van een ervaren professional van wie je veel kunt leren.

Bekijk onze stageopdracht

ROC's en stagebureaus

ROC’s en stagebureaus die graag leerlingen, stagiaires of afstudeerders willen plaatsen, kunnen contact opnemen met onze HR afdeling. Leerlingen en studenten kunnen ook reageren op de mogelijkheden in onze vacaturebank.

Onze recruiters vertellen je graag meer

Top