Kernwaarden

Kernwaarden

Bij Van Geleuken gelden twee gedragscodes, de Veilige Vijf en onze Kernwaarden. Deze gedragscodes zijn van toepassing op iedereen binnen de organisatie. Ze bepalen wie we zijn en hoe we te werk gaan. De integriteit, reputatie en winstgevendheid van Van Geleuken hangt uiteindelijk af van de individuele handelingen van al onze medewerkers. Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de gedragscodes.

Eerlijkheid

Wij zijn eerlijk in het doen en handelen naar klanten, leveranciers, collega's en derden. Zij vertegenwoordigen onze organisatie daarmee op een professionele wijze (ambassadeur).


Samenwerken

Wij leveren een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Het devies is: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’

Veiligheid

Wij bevorderen de veiligheid van het werk, de werkomstandigheden en we houden de veiligheid in het oog tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Kwaliteit

We streven voortdurend naar het hanteren, verbeteren en de borging van de gevraagde en gewenste kwaliteit, zowel van ons eigen werk als het totale werk.

Communicatie

We informeren tijdig naar en aan de juiste persoon of personen. Communicatie is halen en brengen, vooral luisteren en overleggen en het krijgen en geven van feedback. Eerst begrijpen om daarna begrepen te worden.

Eigenaarschap 

We nemen onze verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar wat betreft de toegewezen taak, proces of handelen.

Top