CO2 Emissie

CO2 Emissie Van Geleuken Infra

Rapportage 2022


Conform ISO 14064-1

De klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatverandering heeft niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. De aandacht die de afgelopen jaren is besteed aan deze veranderingen heeft geleid tot een roep om maatregelen vanuit de maatschappij.

Wereldwijd worden veel initiatieven genomen om de CO2 uitstoot te reduceren. In Nederland heeft dit onder andere geleid tot invoering van de CO2 prestatieladder.

Het beperken van de CO2 uitstoot past ook voor Van Geleuken Infra binnen het MVO beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Bekijk hieronder de Kwalitatieve scope 3 analyse 2022

In de tabel wordt aan de hand van een drietal factoren kwalitatief bepaald hoe groot de invloed van het bedrijf op de CO2 uitstoot van de projecten is. Op basis hiervan wordt een rangorde gemaakt van de verschillende product-marktcombinaties.

Scope Analyse 2022
Top